UA-59470945-1

Úprava vody

Chemické automatiky, solničky, UVC, chemie

V dnešní době máme možnost využití široké škály výrobků na údržbu vody.

Základní úprava vody v bazénu nebo whirlpoolu je klasickou chemií od osvědčených dodavatelů. Například španělská CTX nebo německá Chemoform a Dinotec

Vyšší třídou jsou automatické chemizace které usnadňují údržbu bazénové vody. Chemické automatizace dodáváme od jednoduchých systémů po plně automatizované chemizace s připojením na NET.

Módním trendem současnosti jsou solné systémy údržby vody. Používá se zařízení pro elektrolytický rozklad lehce nasolené vody (2-5kg soli na m3 vody)

Dále jsou používány systémy ozonizace, které nacházejí uplatnění hlavně u teplejších vod u vířivek a whirlpoolů.

V poslední době se začíná rozšiřovat systém úpravy vody pomocí chlordioxidu. Chlor – dioxidové úpravny se montují hlavně v profesionálních provozech. Chlor-dioxid má kromě velké účinnosti likvidace škodlivin ve vodě výbornou vlastnost průniku biofilmem – likvidace patogenů v usazeninách na vnitřních stěnách cirkulačního potrubí.

V soukromém sektoru se též používají úpravny vody pomocí pomalého elektrolytického rozpouštění mědi a stříbra například systém LAGUNA.

Velmi účinný systém údržby je zajišťován instalací různých typů UV lamp, které svým působením snižují náklady na chemické produkty údržby vody. Lampy se rozdělují na nízkotlaké pro použití v soukromých bazénech a středotlaké pro komerční bazény.