Termín revize elektro

Pro orintaci je nutno zjistit z projektové dokumentace zatřídění objektu z hlediska kategorie vnějších vlivů (dříve prostředí). Poté je termín revize dán v souladu níže uvedených tabulek revizních lhůt na základě ČSN 33 1500 změna 3. V případě, že si nejste jisti v jaké kategorii je váš objekt zatříděn a nebo protokol o určení vnějších vlivů chybí, máte možnost nás kontaktovat a my vám se zatříděním pomůžeme.

Termíny pro revize elektroinstalace – elektrorevize

Lhůty revizí elektro dle ČSN 33 1500 zm.3 (část a)

Lhůty revizí elektro dle ČSN 33 1500 zm.3 (část a)

Lhůty revizí elektro dle ČSN 33 1500 zm.3 (část b)

Lhůty revizí elektro dle ČSN 33 1500 zm.3 (část b)

Popis k tabulce termínu revizí elektro dle ČSN 33 1500

Popis k tabulce termínu revizí elektro dle ČSN 33 1500