Seznam produktů stavební chemie

1. Penetrační nátěry a spojovací můstky
PCI Repahaft® (Spojovací můstek pro spojování betonů) Technický list
PCI Gisogrund® (Penetrační nátěr pro savé podklady) Technický list
PCI Gisogrund® Rapid (Rychle schnoucí penetrační nátěr pro savé minerální podklady-doba schnutí 5 min) Technický list
PCI Gisogrund® 404 (Speciální penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady) Technický list
PCI Gisogrund® 303 (Penetrační nátěr pro nesavé hladké podklady) Technický list
PCI Wadian® (Speciální penetrační nátěr pro dřevotřískové desky) Technický list
PCI Gisogrund® OP (Probarvený disperzní penetrační nátěr na savé minerální podklady) Technický list
PCI Epoxigrund 390 (Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady) Technický list
PCI Elastoprimer 110 (Penetrace před těsněním boků spár) Technický list
PCI Elastoprimer 145 (Penetrace před těsněním boků spár) Technický list
PCI Elastoprimer 165 (Penetrace před těsněním boků spár) Technický list

2. Podlahy – potěry a stěrky
2.1. Rychlovazné potěry cementové
PCI Novoment® M1 plus (Rychle tvrdnoucí hotová malta) Technický list
PCI Novoment® M3 plus (Zrychleně tvrdnoucí hotová malta) Technický list
PCI Novoment® Z1 (Rychlovazný cement) Technický list
PCI Novoment® Z3 (Rychlovazný cement) Technický list
 2.2. Samonivelační hmoty
PCI Periplan® N 10 (Samonivelační stěrka) Technický list
PCI Periplan® plus (Litý potěr) Technický list
PCI Periplan® extra (Samonivelační stěrka s vláknem) Technický list
PCI Zemtec® 1K (Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy) Technický list
PCI Zemtec® 230 (Dvoukomponentní cementová stěrka pro průmyslové podlahy) Technický list
2.3. Opravné reprofilační malty
PCI Polyfix® plus (Rychle tuhnoucí cementová malta) Technický list
PCI Repament® (Opravná malta pro betonové podklady) Technický list
PCI Repafix® (Opravná a modelovací malta s všestranným využitím) Technický list
PCI Aposan® (Epoxidová vysoce odolná opravárenská malta) Technický list

3. Hydroizolace
3.1. Hydroizolace pod obklady a dlažbu
PCI Seccoral® 1K (Pružná stěrková hmota k venkovní a vnitřní izolaci) Technický list
PCI Seccoral® 2K Rapid (Rychlá dvousložková pružná stěrková hmota s univerzálním použitím) Technický list
PCI Apoflex® W a F (Hydroizolace s vysokou chemickou odolností) Technický list
PCI Lastogum® (Vodotěsná stěrková hmota pod obklady a dlažby k vnitřnímu použití) Technický list
PCI Pecilastic® WS (Samolepící pásová izolace pro balkony a terasy) Technický list
PCI Pecilastic® W (Pružná pásová izolace pod keramický obklad) Technický list
PCI Pecilastic® U (Univerzální překlenovací a izolační podložka pro všestranné použití) Technický list
3.2. Těsnicí prvky
PCI Pecitape® 10 × 10 (Těsnící manžeta pro trubkové průrazy)
PCI Pecitape® 42,5 × 42,5 (Těsnící manžeta pro podlahové odtoky)
PCI Pecitape® 120 (Pogumovaná bandáž pro vodotěsné rohové a napojovací spáry) Technický list
PCI Pecitape® (Pogumovaná bandáž pro vodotěsné rohové a napojovací spáry) Technický list
PCI Pecitape® WS (Těsnící bandáž pro nekonvenční geometrické tvary) Technický list
PCI Pecitape® 90° I/A (Těsnící venkovní a vnitřní rohy k systému PCI Pecitape®) Technický list 1  Technický list 2
3.3. Hydroizolace na bázi živice
PCI Pecimor® F (Ochranný penetrační nátěr pod živičné stěrky) Technický list
PCI Pecimor® 2K (Dvousložkový silnostěnný nátěr na vnější stěny sklepů a základy) Technický list
3.4. Hydroizolace pro kotelny na topný olej
PCI Visconal® (Ochranný a izolační nátěr pro skladiště olejů) Technický list

4. Lepidla na dlažby a obklady
4.1. Lepidla cementová
PCI Carrament® (Lepidlo na lepení přírodního kamene, pro středně silné lože) Technický list
PCI Carraflott® NT (Tekuté lepidlo pro lepení problematického přírodního kamene) Technický list
PCI Carralight® (Pružné vylehčené lepidlo nové technologie pro přírodní kámen) Technický list
PCI FT-Klebemörtel (Univerzální pružné lepidlo pro tenkovrstvé lepení) Technický list
PCI FT-Extra (Univerzální flexibilní lepidlo pro tenkovrstvé lepení) Technický list
PCI FT-Rapid (Speciální rychle tvrdnoucí lepidlo na keramické podklady) Technický list
PCI Nanoflott® light (Super pružné nanostrukturální vylehčené tekuté lepidlo pro lepení průmyslové dlažby) Technický list
PCI Nanolight® (Nanostrukturální pružné vylehčené lepidlo nové technologie) Technický list
PCI Nanolight® White (Speciální bílé lepidlo pro lepení skleněné mozaiky) Technický list
PCI Rapidflott® (Rychle tuhnoucí univerzální lepidlo pro všechny keramické obklady) Technický list
4.2. Lepidla na bázi PU a epoxidových pryskyřic
PCI Collastic® (Speciální dvousložkové PUR lepidlo na ocel a polyester) Technický list
PCI Durapox® NT plus (Epoxidové lepidlo a spárovací hmota pro chemicky zatížené plochy) Technický list
PCI Durapox® NT (Epoxidové pojivo pro lepení a spárování chemicky zatížených ploch) Technický list

5. Spárovací hmoty
5.1. Spárovací hmoty cementové
PCI Carrafug® (Spárovací hmota pro obklady a dlažby z přírodního kamene) Technický list
PCI Nanofug® (Nanostrukturální spárovací hmota pro všechny šířky spáry a druhy keramiky) Technický list
PCI Rapidfug® (Rychle tuhnoucí spárovací hmota s všestranným využitím) Technický list
PCI Durafug® NT (Speciální spárovací hmota pro průmyslové objekty a bazény) Technický list
5.2. Spárovací hmoty na bázi syntetických pryskyřic
PCI Durapox® NT plus (Epoxidové lepidlo a spárovací hmota pro chemicky zatížené plochy) Technický list
PCI Durapox® NT (Epoxidové pojivo pro lepení a spárování chemicky zatížených ploch) Technický list

6. Trvale pružné těsnicí tmely
6.1. Silikonové tmely
PCI Silcofug® E (Univerzální elastický těsnící tmel s všestranným využitím) Technický list
PCI Carraferm® (Speciální elastická spárovací hmota pro obklady a dlažby z přírodního kamene) Technický list
PCI Silcoferm® VE (Elastický těsnící tmel pro občanskou výstavbu, bazény) Technický list
PCI Silcoferm® KTW (Speciální silikonový elastický tmel pro použití v oblastech s pitnou vodou) Technický list
6.2. Polyuretanové tmely
PCI Elritan® 140 (Speciální těsnící tmel pro chemicky zatížené podlahové spáry) Technický list
PCI Elritan® 100 (Speciální těsnící tmel pro chemicky zatížené spáry(kromě podlah)) Technický list
6.3. Akrylátový tmel
PCI Adaptol® (Těsnící tmel pro uzavírání spár a trhlin v omítce) Technický list
6.4. Doplněk k těsnicím tmelům
PCI DIN-Polyband (Provazec k vyplnění dilatačních spár) Technický list

7. Stěna a podlaha – reprofilace a vyrovnávky
PCI Polyfix® plus (Rychle tvrdnoucí cementová malta k usazování prefabrikátů a uzavírání průsaků) Technický list
PCI Pericret® (Univerzální vyrovnávací malta k všestrannému použití) Technický list
PCI Polycret® 5 (Finální vodě odolná vyrovnávací stěrka s univerzálním použitím) Technický list
PCI Repafix® (Opravná modelovací malta s univerzálním použitím) Technický list
EMACO® Nanocrete AP (Spojovací můstek a ochrana betonářské oceli)
EMACO® R 305 (Speciální tenkovrstvá malta třídy R2)
EMACO® Nanocrete R3 (Opravná a vyrovnávací malta s velkou pevností pro podlahy do síly 70mm)
EMACO® Nanocrete FC (Jemná vyrovnávací malta pro stěny do síly 7mm)

8. Finální nátěry povrchu, stěrky
PCI Bodena®-Color (Akrylová interiérová barva na beton pro schody a sklepní prostory) Technický list
PCI Silconal® W (Ochranná impregnace fasád proti povětrnostním vlivům) Technický list
PCI Zemtec® TOP (Transparentní, matný a protiskluzný nátěr pro stěrky PCI ZemTec® z PU disperze) Technický list

9. Speciální doplňkové produkty
PCI Armiermatte GFM (Vyztužující rohož pro zpevnění problematických podkladů)
PCI Armiermatte GFS (Vyztužující sešívací vložka pro problematické podklady)
PCI Apogel® F (Epoxidová pryskyřice pro poddajné zalévání trhlin v betonech a potěrech)
PCI Estrichklammer (Speciálně tvarované sponky pro sešívání trhlin)
PCI Lastoflex® (Zpružňující akrylová emulze k míchání s PCI lepidly na dlažby a obklady) Technický list
PCI Polysilent® (Desky pro vyrovnání problematických podlah s útlumem kročejového hluku) Technický list

10. PCI Systémy
10.1. Systém pro pokládku a spárování dlažebních kostek (desek)
PCI Pavifix® DM (Vodopropustné podkladní lože (potěr) pro všechny druhy dlažebních kostek) Technický list
PCI Pavifix® CEM (Cementová vodonepropustná spárovací malta s všestranným použitím) Technický list
PCI Pavifix® CEM Rapid (Spárovací malta vhodná i pro velmi zatěžované komunikace z dlažebních kostek a přírodního kamene) Technický list
PCI Pavifix® 1K (Vodopropustná spárovací malta pro pokládku dlažebních kostek) Technický list
PCI Pavifix® V (K ochraně povrchu dlažby a přírodních kamenů během spárování) Technický list
PCI Pavifix® 1K Extra (Vodopropustná spárovací malta pro pokládku dlažebních kostek)

11. Čisticí a ošetřující nátěry na obklady a dlažbu z keramiky a přírodního (umělého) kamene
PCI Entöler (Odstraňovač olejů) Technický list
PCI Spezial-Reiniger Epoxi (Speciální čistidlo na epoxidy) Technický list
PCI Grundreiniger intensiv (Intenzivní základní čistidlo) Technický list
PCI Grundreiniger sauer (Kyselé základní čistidlo) Technický list
PCI Naturstein-Pflegereiniger (Ošetřovadlo a čistidlo na kámen) Technický list
PCI Zementschleier-Entferner sauer (Kyselý odstraňovač cementového šlemu) Technický list
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch (Zásaditý odstraňovač cementového šlemu) Technický list
PCI Naturstein-Imprägnierung (Impregnační přípravek na kameny) Technický list
PCI Vorimprägnierung (Předimpregnační nátěr) Technický list
PCI Fugenreiniger (Čistič spár) Technický list
PCI Schimmel-Entferner Chlortre  (Čistič) Technický list