Revize elektro

Díky dlouholetým zkušenostem v elektrotechnickém oboru aneustálému udržování odbornosti provádíme odpovědné elektrorevize

fotovoltaická elektrárna 1

Fotovoltaická elektrárna 1

Realizujeme elektrorevize podle norem: ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600 ed.2

  • Výchozí revize elektroinstalací

  • Periodické revize stavu el.instalací

  • Revize hromosvodů

  • Revize ručního elektrického nářadí

  • Revize elektrospotřebičů a výpočetní techniky

  • Revize elektrických strojů

Odstraňujeme zjištěné revizní závady

;-) Termíny revizí elektro