Revize spotřebičů

———————revize spotřebičů realizujeme profesionálně 22 roků———————

 

Revizní činností v oblasti ručního elektrického nářadí a spotřebičů spotřebičů se zabýváme více jak 30 let ale od roku 1996 na profesionální úrovni. Tyto předepsané kontroly vykonáváme moderní měřící technikou. Data zpracováváme pomocí výpočetní techniky s kvalitním specializovaným softwarem. Nabízíme Vám využití těchto našich služeb pro Vaše klidné spaní……

Provádíme revize a kontroly elektrických spotřebičů a všech komponentů výpočetní techniky. Reference máme z oblasti školství a podobných provozů, kde je kladen důraz na co nejmenší komplikace při provozu. Našimi klienty jsou firmy s běžným množstvím spotřebičů ale i firmy s několika tisíci spotřebiči. Zkoušky provádíme v souladu s nejnovějšími poznatky a dle posledních platných předpisů, v návaznosti na platné ČSN např.:  ČSN 33 1600 ed.2

 

 • Revize a kontroly ručního elektrického nářadí a el spotřebičů v souladu s ČSN 33 1600 ed.2
 • Funkční zkoušky kontrolovaného nářadí a spotřebičů
 • Jednotná evidence v čárovém kódu pomocí laminovaných nesmazatelných štítků
 • Vystavení protokolů nevyhovujících a vyhovujících zkoušek
 • Dle potřeby klienta výstup v databázovém souboru
 • Drobné opravy spotřebičů
 • Písemné návrhy k vyřazení neopravitelných spotřebičů
 • Patronace klienta pro komunikaci se st. orgány dozoru
 • Vedení databáze spotřebičů s hlídáním termínů následných revizí a kontrol
 • Moderní zpracování dat výpočetní technikou novým specializovaným profi sw
 • Slevy za množství a opakované (periodické) revizí

Termíny revizí elektrospotřebičů