Termín revize spotřebičů

Pro názornost uvádíme termíny revizí ručního elektrického nářadí a elektrospotřebičů. Lhůty jsou v normě ČSN 33 1600 ed.2 stanoveny podle způsobu provozu, typu předmětného spotřebiče a u nářadí také podle počtu hodin používání v pracovním procesu. V případě dotazu nás kontaktujte a my vám pomůžeme s orientací v této problematice revizí.

 

Rozdělení elektrických spotřebičů do skupin podle užívání

Hlavní kategorie zatřídění elektrospotřebičů podle druhu užívání v provozu

Hlavní kategorie zatřídění elektrospotřebičů podle druhu užívání v provozu

Termíny elektrorevizí nepřipevněných (přenosných a nepřenosných elektrospotřebičů) a způsob roztřídění

Roztřídění revizních termínů elektrospotřebičů dle typů spotřebiče a přenosného elektronářadí

Roztřídění revizních termínů elektrospotřebičů dle typů spotřebiče a přenosného elektronářadí

Vysvětlivky a dodatky k poznámkám v tabulce revizních lhůt elektrospotřebičů

Vysvětlivky a dodatky k poznámkám v tabulce revizních lhůt elektrospotřebičů