Finální nátěry

8. Finální nátěry povrchu, stěrky
PCI Bodena®-Color (Akrylová interiérová barva na beton pro schody a sklepní prostory)
PCI Silconal® W (Ochranná impregnace fasád proti povětrnostním vlivům)
PCI Zemtec® TOP (Transparentní, matný a protiskluzný nátěr pro stěrky PCI ZemTec® z PU disperze)