PCI Pecilastic ® U

Univerzální překlenovací a izolační podložka pro všestranné použití.
Překlenuje trhliny v podkladu, tlumí kroče jový hluk, působí jako oddělovací vrstva a je vodotěsná. Použití v interiéru i exteriéru.