PCI Pavifix ® 1K Extra

Vodopropustná spárovací malta pro pokládku dlažebních kostek.
Speciální spárovací malta pro spáry od šířky 3 mm. Ostatní vlastnosti jsou stejné jako u PCI Pavifix 1K.