PCI Epoxigrund 390

Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady.
Nízkoviskózní dvousložková penetrace na savé betonové plochy a cementové stěrky. Je vhodná jako vyrovnávací tmel, resp. s přimícháním křemičitého písku na jemné vyrovnávání. Použití v interiéru, exteriéru, podlahy, stěny. Uzavírá zbytkovou vlhkost podkladu do 4 CM %.