PCI Gisogrund ®

Penetrační nátěr pro savé podklady.
Ke zpevnění a k penetraci sádrových omítek, sádrokartonů, pórobetonu, betonu, asfaltu, omítky a zdiva. K penetraci anhydritových potěrů a stavebních desek. K penetraci vápenopískových cihel, cihelného zdiva, plynosilikátů, betonu na stěnách před nanesením omítek. K penetraci před aplikací samonivelačních a stěrkových vyrovnávacích potěrů na podlahy PCI. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.