PCI Novoment ® Z1

Rychlovazný cement.
Ke zhotovení potěrů na dělicích a izolačních vrstvách, spojovacích potěrů. Výborně váže vodu, nesmršťuje se a je stabilní. Potěr lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny. V závislosti na kvalitě písku a poměru míchání mohou cementové potěry dosáhnout vyšší jakost. Velká teplotní odolnost (chladírny a vytápěné potěry). Dlažba se může pokládat po 1 dni, pochozí po 3 hodinách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.