Pružné těsnící tmely

6. Trvale pružné těsnicí tmely
6.1. Silikonové tmely
PCI Silcofug® E (Univerzální elastický těsnící tmel s všestranným využitím)
PCI Carraferm® (Speciální elastická spárovací hmota pro obklady a dlažby z přírodního kamene)
PCI Silcoferm® VE (Elastický těsnící tmel pro občanskou výstavbu, bazény)
PCI Silcoferm® KTW (Speciální silikonový elastický tmel pro použití v oblastech s pitnou vodou)
6.2. Polyuretanové tmely
PCI Elritan® 140 (Speciální těsnící tmel pro chemicky zatížené podlahové spáry)
PCI Elritan® 100 (Speciální těsnící tmel pro chemicky zatížené spáry(kromě podlah))
6.3. Akrylátový tmel
PCI Adaptol® (Těsnící tmel pro uzavírání spár a trhlin v omítce)
6.4. Doplněk k těsnicím tmelům
PCI DIN-Polyband (Provazec k vyplnění dilatačních spár)