PCI Adaptol ®

Těsnicí tmel pro uzavírání spár a trhlin v omítce.
Těsnicí tmel pro závěrné spáry a trhliny v omítce. Utěsňuje spojovací spáry mezi jednotlivými částmi stavby a vestavěnými prvky se savým povrchem. Pro spáry a spoje betonu, pórobetonu, omítky, zdiva, vláknitých cementových desek, sádrokartonových desek, dřevěných okenních rámů a zárubní. Použití v interiéru i exteriéru, na stěny a stropy.