PCI Silcoferm ® KTW

Speciální silikonový elastický tmel pro použití v oblastech s pitnou vodou.
Pro elastické uzavření spár na stěnách a podlahách v jímkách na pitnou vodu, plaveckých areálech. Velmi se hodí do prostor trvale zatížených vodou. Má veškeré zkoušky pro kontakt s pitnou vodou. Pro interiér a exteriér.