PCI Silcoferm ® VE

Elastický těsnicí tmel pro občanskou výstavbu, bazény.
K utěsnění spár mezi rohovými, dilatačními a koncovými spárami v plaveckých bazénech včetně ochozů, zásobnících s užitkovou vodou a sanitárních prostorách. Uzavření spár mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, PVC, skleněnými tvárnicemi. Jako těsnění pro skla u oken z různých materiálů. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.