Stěna a podlaha vyrovnávky

7. Stěna a podlaha – reprofilace a vyrovnávky
PCI Polyfix® plus (Rychle tvrdnoucí cementová malta k usazování prefabrikátů a uzavírání průsaků)
PCI Pericret® (Univerzální vyrovnávací malta k všestrannému použití)
PCI Polycret® 5 (Finální vodě odolná vyrovnávací stěrka s univerzálním použitím)
PCI Repafix® (Opravná modelovací malta s univerzálním použitím)
EMACO® Nanocrete AP (Spojovací můstek a ochrana betonářské oceli)
EMACO® R 305 (Speciální tenkovrstvá malta třídy R2)
EMACO® Nanocrete R3 (Opravná a vyrovnávací malta s velkou pevností pro podlahy do síly 70mm)
EMACO® Nanocrete FC (Jemná vyrovnávací malta pro stěny do síly 7mm)