Emaco ® Nanocrete AP

Spojovací můstek a ochrana betonářské oceli.
Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi. Používá se pro ochranu výztužné oceli a jako pomocný materiál pro spojovací můstek. Vylepší se tak přídržnost následně nanášených správkových malt při extrémních tloušťkách či složitějších podmínkách. Výborná kompatibilita s žebírkovou výztužnou ocelí a s betonem či správkovou maltou. Vynikající ochranné vlastnosti vůči korozi. Na výztuž se nanáší ve dvou nátěrech. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy, stěny a stropy.