PCI Pericret ®

Univerzální vyrovnávací malta k všestrannému použití.
Na zdivo, beton, vápenocementové, cementové a sádrové omítky, na sádrokartonové desky, na stávající keramický obklad. Jádrová, popř. vyrovnávací omítka zdiva před na nesením zatřených nebo umělohmotných omítek pro sílu vrstvy od 3 do 20 mm. K vyrovnání a opravám nerovných stěn před pokládkou obkladů a dlažby. K usazování desek PCI Pecidur®. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy, stěny a stropy.