PCI Polycret ® 5

Finální vodě odolná vyrovnávací stěrka s univerzálním použitím.
K opravě dutin, vyplnění lunkrů (zaškrabaná stěrka), k opravě odlomených rohů a hran tenkými povlaky. K opravě cementových omítek. Vhodná jako rychle tvrdnoucí tenká omítka (povlak) na beton, pohledový beton, plynobeton, pórobeton. K vyrovnání nerovných stěn před pokládkou keramických obkladů a dlažeb. Pro sílu vrstvy od 1 do 5 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy, stěny a stropy.